De gemeente is al geruime tijd in samenwerking met het IVN aan het kijken naar de mogelijkheden om in de kernen van de gemeente een zogenaamd “Tiny Forest” aan te leggen – zo ook op Sterksel. Uit de brief van de Beleidsadviseur Duurzaamheid gemeente Heeze Leende aan de dorpsraad Sterksel beschreef de beleidsmedewerker een Tiny Forest als volgt:

Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt immers de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. De aanleg van Tiny Forests is klimaatadaptief omdat het de waterbergingscapaciteit vergroot, de luchtkwaliteit verbetert, en hittestress tegengaat. Het Tiny Forest draagt bovendien bij aan de klimaatmitigatie door de vastlegging van CO2. Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stress-gerelateerde klachten.De dorpsraad waardeert het initiatief van de gemeente en wil graag inventariseren wat de mogelijkheden zijn. In eerste instantie had de gemeente de wadi op het oog bij de hoek Beukenlaan – Valentijn, waarop de dorpsraad een paar alternatieven heeft voorgesteld. Daarnaast was het een voorwaarde dat de basisschool (samen met buurtbewoners en vrijwilligers) het onderhoud in het lesprogramma opneemt. Echter, de basisschool heeft aan de Dorpsraad doorgegeven geen mogelijkheid te zien om hier tijd aan te besteden; het lesprogramma is te vol. Zonder medewerking van de basisschool wil de gemeente dit initiatief niet doorzetten, maar wellicht kunnen wij als bewoners van Sterksel de mouwen opstropen en gaan we proberen ons dorp weer iets mooier te maken en kunnen we meteen onze kinderen iets bijbrengen over onze natuur. Voordat vrijwilligers aan de slag kunnen, willen we als dorpsraad graag inventariseren of er vrijwilligers zijn die hierin mee willen werken. Wanneer er voldoende animo blijkt te zijn, kan de dorpsraad helpen in het faciliteren van bijvoorbeeld een burger initiatief. Er zijn bijvoorbeeld aanvullende subsidies beschikbaar van bijvoorbeeld het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds, dat helpt buurten om hun omgeving groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via die regeling subsidie aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om groene burgerinitiatieven zoals sedumdaken, groene schoolpleinen en voedselbossen te ondersteunen. Deze projecten dragen niet alleen bij aan klimaatrobuustheid en verduurzaming, maar weten ook het sociale en groene op een mooie en toegankelijke wijze met elkaar te verbinden. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Is een Tiny Forest of voedselbos bij u in de wijk een idee? Heeft u een leuke plek op Sterksel op het oog? Zou u willen meewerken als vrijwilliger? Schrijf hieronder in het commentaar wat uw gedachten zijn en/of stuur een mail naar dorpsraad@sterksel.nu. De reacties zullen worden gebundeld waarna de dorpsraad zal inventariseren wat te doen.

Lees verder op: https://www.ivn.nl/aanbod/tiny-forest/