Z I N G E N ! !

Wat een zegen dat er zoiets als muziek bestaat en dat we kunnen Z I N G E N ! ! !  

Ons koor telt 24 vaste zangers, we steken elkaar aan, ons contact groeit en daarmee de gezamenlijkheid. En wat ons allen kenmerkt is, dat we ‘blij’ huiswaarts keren na een avond met elkaar zingen.

In het "Wij van Cremer", koor geven we mooie meerstemmige liedjes ten gehore. maandagavonden, eens in de 14 dagen.
Als je van zingen houdt, voel je welkom. Loop binnen en ervaar een (gratis) proefles

Raak bevangen door het enthousiasme van onze dirigente Veronique Bremers met begeleiding op de piano door René Boswinkel.

Vooraf melden is handig. Wienekevanstenis@xs4all.nl
PLAATS: Cremerbuurthuis /midden in de speeltuin van het Cremerplein

TIJD 20.00 uur inloop. 
We beginnen om 20.15 uur

Je bijdrage is € 5,-- per avond, vooruit te betalen tot aan het einde van dit seizoen.

Repetitiedata

2 en 16 maart

6 en 20 april

11 mei en 8 juni (22 juni mocht er een avond uitvallen)


wij van Cremer 4
Foto's Peter Pasman