Anders dan veel online communicatiemedia, vraagt het Plezier met de buurt-platform geen mensgegevens in de vorm van een identiteit of profiel.
Een unieke vinding die in de praktijk een nieuw perspectief biedt op het realiseren van de waarden, uitgangspunten en ambitie van alle deelnemende buurten; een onafhankelijke en eenvoudige verbinding waar het draait om wat je samen met en voor elkaar wil bereiken.

Een buurt is geen marktplaats, bron voor handel in mensgegevens of een economische entiteit.

In 2012 kregen de eerste deelnemers een bijzondere erkenning van de Verenigde Naties als zijnde een voorbeeld voor nieuw coöperatief denken en open sociaal netwerk.

Veel organisaties, bedrijven en ook de publieke sociale media willen 24 uur per dag, persoonlijk en op maat bereikbaar zijn en mensen bedienen met hun diensten. Dat lukt het best wanneer de persoonlijke gegevens, wensen, behoeften, transacties en contacten continu verzameld, verwerkt en beheerd worden. En ook wanneer alle processen binnen de organisatie hieraan gekoppeld zijn. Een gevolg hiervan is dat:

  • de kwaliteit van het beheer van deze (big)data steeds kostbaarder wordt.
  • de focus vooral op proces- en opbrengstmaximalisatie ligt.
  • het verzamelen en toepassen van deze data aan steeds meer aan privacyregels gebonden wordt.
  • de relatie met mensen binnen en buiten organisaties steeds verder formaliseert, steeds minder onderscheidend is en steeds minder als een relatie beleefd wordt.
  • mensen makkelijker uitgesloten worden wanneer ze onvoldoende of niet direct winstgevend zijn.
  • organisaties de kennis, werking en waarde van het informele contact verliezen.
Plezier met de buurt wil ertoe bijdragen dat mensen met een buurtinitiatief zelfstandig en zonder deze 'institutionele' processen kunnen ontstaan, verbinding maken, groeien en verduurzamen.

Ze zijn in principe geen economische entiteit en creëren op een eigen manier maatschappelijke waarde en impact op de samenleving dichtbij.