Plezier met de buurt maakt gebruik van het Coloci platform.
Coloci is het resultaat van 21 jaar onafhankelijke ontwikkeling van kennis en toepassing van community vorming en -werking.

Samen met groepen kinderen, jongeren en hun scholen en daarna met verschillende coöperaties, bedrijven, nuts- en zorginstellingen en universiteiten zijn visie en kennis over randvoorwaarden en succesfactoren ontwikkelt en zijn een set van uitgangspunten duidelijk geworden.

Door continu nieuwe initiatieven te vinden, stimuleren, experimenteren, faciliteren en begeleiden zijn meer dan 200 community projecten gerealiseerd.

In 2012 heeft een initiatief erkenning van de Verenigde Naties ontvangen als nieuw coöperatief netwerk en open sociaal netwerk.

Op eigen kracht werken aan een nieuwe of toekomstig duurzame verbinding is vandaag voor mens en organisaties van groot belang. Nieuwe deelnemers ervaren het vermogen van het Coloci team om bij aanvang de betekenisgeving van de beoogde verbinding te vinden, deze centraal te stellen en daarna te houden. Met als resultaat nieuwe kansen voor ontmoeting en activiteiten.