Plezier met de buurt is hét platform voor mensen met initatieven voor activiteiten en ontmoeting met buurtgenoten. Samen een vertrouwde verbinding aangaan. Geheel vrijblijvend, in een vereniging of coöperatie, gewoon wat het beste aanvoelt. Als iedereen maar kan deelnemen op de manier die bij de buurt past. 

Plezier met de buurt biedt kennis over hoe je dit onafhankelijk kunt realiseren en een online community medium voor openbare en veilige informatieuitwisseling hierover.
Eenvoudig voor iedereen en met heldere uitgangspunten.

Plezier met de buurt helpt mensen en organisaties met:
  • het initiatief formuleren
  • vooraf het gemeenschappelijk participatiemotief te vinden
  • activiteitenplan en verbinding maken
  • in een rol komen
  • activiteiten en ontmoetingen ontwikkelen
  • uitgangspunten van communityvorming leren toepassen
  • onafhankelijk en zelfvoorzienend worden
  • verduurzamen van het buurtinitiatief

Ten behoeve van de online communicatie krijgen de deelnemers een speciaal hiervoor ontwikkelt online communitymedium ter beschikking.

De werking van dit onafhankelijke sociale medium waarborgt de randvoorwaarden en succesfactoren voor het realiseren van de beoogde vrije verbinding met buurtgenoten. Openbaar, drempelloos, relevant en veilig voor iedereen. Dus zonder dat iemand prooi van elkaar of van derden wordt. De buurt is geen economische entitieit of marktplaats. 

Al doende leert iedereen de uitgangspunten van de nieuwe verbinding en gemeenschap eigen maken.